این طرح ها شامل زیرسازی و آسفالت خیابان های جدید و معابر روستاهای اردکلو، کندلج و دیزج علیا با مجموع اعتبار ۳ میلیارد ۱۳۰ میلیون تومان و مرکز حرفه آموزی معلولین شهرستان مرند با مشارکت بهزیستی و صندوق کار آفرین  با اعتبار ۱۵۰ میلیون تومان بود. همچنین در ادامه کلنگ ساخت ساختمان شورا و دهیاری […]

این طرح ها شامل زیرسازی و آسفالت خیابان های جدید و معابر روستاهای اردکلو، کندلج و دیزج علیا با مجموع اعتبار ۳ میلیارد ۱۳۰ میلیون تومان و مرکز حرفه آموزی معلولین شهرستان مرند با مشارکت بهزیستی و صندوق کار آفرین  با اعتبار ۱۵۰ میلیون تومان بود.
همچنین در ادامه کلنگ ساخت ساختمان شورا و دهیاری روستای دیزج علیا با اعتبار اولیه ۸۰ میلیون تومان از محل خودیاری روستاییان به زمین زده شد.

  • منبع خبر : روابط عمومی معاونت استانداری و فرمانداری شهرستان ویژه مرند