معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مرند در جلسه مدیریت مصرف برق در ادارات شهرستان مرندگفت: مسلم است که حوزه رسانه باید به منافع ملی توجه خاص داشته باشند و نسبت به فرهنگ سازی مدیریت مصرف انرژی بیش از پیش فعالیت نمایند. گرشاسبی از روسای ادارات خواست موضوع ترویج فرهنگ مدیریت مصرفه انرژی را در […]

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مرند در جلسه مدیریت مصرف برق در ادارات شهرستان مرندگفت: مسلم است که حوزه رسانه باید به منافع ملی توجه خاص داشته باشند و نسبت به فرهنگ سازی مدیریت مصرف انرژی بیش از پیش فعالیت نمایند.
گرشاسبی از روسای ادارات خواست موضوع ترویج فرهنگ مدیریت مصرفه انرژی را در حوزه اداری و مراجعین خود و حتی در خانه و خانواده را در اولویت قرار داده و در مصرف انرژی به نحو ممکن صرفه جویی نمایند.

وی تاکید کرد:باید برای صرفه جویی و مصرف بهینه تلاش و فرهنگ سازی کنیم و برق و گاز جز منابع ملی در کشور هستند و همگی باید در مصرف درست آن تلاش کنیم.

وی در ادامه از شرکتهای دانش خواست تا با ایده فناورانه و خلق تکنولوژی بتوان مصرف را مدیریت کنیم.

چلبیانلو مدیر توزیع برق شهرستان ویژه مرند گفت: مصرف سرانه برق در ایران ۴ برابر مصرف منطقه است و ضرورت دارد همه آحاد ملت نسبت به صرفه جویی و مدیریت مصرف برق و کاهش دمای محیط کار و خانه ، دولت را یاری نمایند.
چلبیانلو در ادامه جلسه از مسئولین و روسای ادارات خواست تا با مدیریت مصرف برق در ادارات و با ترویج فرهنگ مدیریت مصرف بین همکاران خود را به امری ضروری مبدل نمایند.

  • منبع خبر : روابط عمومی معاونت استانداری و فرمانداری شهرستان ویژه مرند