در راستای پیشبرد اهداف سازمان ثبت اسناد و املاک مبنی بر ارتقاء خدمات غیر حضوری و در راستای اجرایی شدن اختیارات تفویض شده از ستاد دستگاه به واحد استانی و با عنایت به تمرکز زدایی فرایندهای مرکز ثبت مالکیت معنوی استان ، لذا به جهت تسهیل فرایند ثبت برند و عدم مراجعه به دفتر تهران، […]

در راستای پیشبرد اهداف سازمان ثبت اسناد و املاک مبنی بر ارتقاء خدمات غیر حضوری و در راستای اجرایی شدن اختیارات تفویض شده از ستاد دستگاه به واحد استانی و با عنایت به تمرکز زدایی فرایندهای مرکز ثبت مالکیت معنوی استان ، لذا به جهت تسهیل فرایند ثبت برند و عدم مراجعه به دفتر تهران، دفتر منطقه ای ثبت مالکیت در استان آذربایجان شرقی راه اندازی شده و فرایند های مربوط به این استان و دو استان همجوار ( استانهای آذربایجان غربی و اردبیل) هم در این اداره صورت می گیرد.

تمام فرایند توسط میز خدمت الکترونیکی به نشانی ipm.ssaa.ir صورت پذیرفته و کلیه هموطنان محترم می توانند جهت ثبت درخواست های خود و پیگیری نتایج آن از این سامانه استفاده نمایند.