در رزمایش کمک مومنانه، بسیجیان و خیّرین شهرستان مرند تعداد دو هزار و ۵۰۰ بسته کمک معیشتی به ارزش ۵٠٠ میلیون تومان تهیه و بین خانواده های آسیب دیده از کرونا توزیع کردند. سرهنگ هنرور در این مراسم  گفت : در روز بسیج ۶۰۰ بسته در مرند و ۱۹۰۰ بسته در شهرهای زنوز ،یامچی ، […]

در رزمایش کمک مومنانه، بسیجیان و خیّرین شهرستان مرند تعداد دو هزار و ۵۰۰ بسته کمک معیشتی به ارزش ۵٠٠ میلیون تومان تهیه و بین خانواده های آسیب دیده از کرونا توزیع کردند.

سرهنگ هنرور در این مراسم  گفت : در روز بسیج ۶۰۰ بسته در مرند و ۱۹۰۰ بسته در شهرهای زنوز ،یامچی ، کشکسرای ، بناب مرند و روستاهای تابعه این شهرها پخش خواهد شد.