جلسه  اصلاح و نامگذاری سه روستا به ریاست معاون استاندار آذربایجان شرقی در محل فرمانداری برگزار شد.

این جلسه با درخواست اهالی و شوراهای اسلامی مبنی بر اصلاح نام روستا های ( دوگیجان، عریان تپه و پیام)  برگزار شد که بعد ازبررسی مستندات  و مدارک  موجود ، با اصلاح و تغییر روستای پیام به روستای یام ،  روستای عریان تپه به روستای آیران دیبی ، روستای دوگیجان به روستای دویجان در کارگروه شهرستان موافقت گردید.

تغییر نام واحدهای جغرافیایی فقط در شرایط خاص و آنهم با در نظر گرفتن همگرایی ،وحدت ملی و با حفظ ریشه و هویت تاریخی و فرهنگی مجاز است .

مصوبات این  کارگروه به منظور سیر مراحل قانونی به کارگروه استانی و بعد از آن به وزارت کشور و هیات وزیران جهت تصویب نهایی ارسال خواهد شد.

  • منبع خبر : روابط عمومی فرمانداری معاونت استانداری و فرمانداری شهرستان ویژه مرند