داود گرشاسبی نماینده عالی دولت در شهرستان با حضور در محل ساخت موزه دکتر نصیری واقع در فرهنگسرای شهرداری مرند از آخرین وضعیت پیشرفت آن بازدید و در جریان روند کار قرار گرفت. این موزه تا بهمن ماه سال جاری( ۹۹) مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

داود گرشاسبی نماینده عالی دولت در شهرستان با حضور در محل ساخت موزه دکتر نصیری واقع در فرهنگسرای شهرداری مرند از آخرین وضعیت پیشرفت آن بازدید و در جریان روند کار قرار گرفت.

این موزه تا بهمن ماه سال جاری( ۹۹) مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

  • منبع خبر : روابط عمومی فرمانداری معاونت استانداری و فرمانداری شهرستان ویژه مرند