معاون استاندار و فرماندار شهرستان ویژه مرند به صورت سر زده از یک واحد نانوایی در سطح شهر بازدید کرد. داود گرشاسبی ضمن بازدید از یک واحد نانوایی لواش و تشکر از زحمات آنها بر رعایت بیشتر پروتکل های بهداشتی تاکید کرد.

معاون استاندار و فرماندار شهرستان ویژه مرند به صورت سر زده از یک واحد نانوایی در سطح شهر بازدید کرد.

داود گرشاسبی ضمن بازدید از یک واحد نانوایی لواش و تشکر از زحمات آنها بر رعایت بیشتر پروتکل های بهداشتی تاکید کرد.

  • منبع خبر : روابط عمومی فرمانداری معاونت استانداری و فرمانداری شهرستان ویژه مرند