فرماندار مرند به نانوایان متخلف شهرستان هشدار ابطال پروانه کسب در صورت تمکین نکردن به مقررات را داد.

معاون استاندار و فرماندار شهرستان ویژه مرند در جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان مرند با اشاره به افزایش شایعات کذب کمبود نان در شهرستان گفت: نه تنها سهمیه آرد شهرستان، بلکه سهمیه آرد هیچ واحد نانوایی کم نشده است اما متاسفانه برخی واحدهای نانوایی با تخلف آشکار به صورت خودسرانه تعطیل می کنند یا به پخت نان اقدام نمی کنند.
وی با بیان اینکه آرد اضافه بر سهمیه در شهرستان مرند ذخیره شده است افزود: متاسفانه برخی نانوایان با قاچاق نان و آرد و همچنین پخت در ساعات نصف شب و قاچاق آن به شهرستان های مجاور، مردم شهرستان مرند را دچار مشکل کرده اند.
فرماندار مرند با اشاره به اینکه هم اکنون ۸۰ واحد نانوایی در نوبت اخذ پروانه کسب پخت نان در شهرستان وجود دارد تاکید کرد: در صورت تداوم تخلف واحدهای نانوایی لواش پز مبنی بر فروش آزاد آرد و گران فروشی، تمامی پروانه های کسب لواش پزهای شهر مرند ابطال خواهد شد.
گرشاسبی ادامه داد: تاکنون ۲۰ پرونده گران فروشی، کم فروشی، تعطیلی خودسرانه و عرضه خارج از شبکه برای واحدهای نانوایی متخلف شهرستان تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده است.
وی با اعلام ضرب الاجل یک هفته ای به اتحادیه نانوایی شهرستان مرند برای سامان دادن به اوضاع لواش پزها تاکید کرد: در صورت عدم ساماندهی اوضاع، از بسیج به عنوان بازرس در واحدهای نانوایی شهرستان مرند استفاده خواهیم کرد.

  • منبع خبر : روابط عمومی فرمانداری معاونت استانداری و فرمانداری شهرستان ویژه مرند