معاون استاندار و فرماندار شهرستان ویژه مرند در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان مرند تاکید کرد: متولیان فرهنگی و امور جوانان باید با بهره گیری از علوم و تجربه، متناسب با جوان امروزی، برای برون رفت از مشکلات، راهکار ارائه کنند.

فرماندار ویژه مرند گفت: نهادهای آموزشی و پرورشی نباید دچار روزمرگی شوند و باید با بروز کردن خود، در برابر پدیده های جدید پاسخگو باشند.

وی خاطرنشان کرد: جوان سرشار از نیازمندی است که باید از لحاظ اقتصادی، فکری و ازدواج به آن توجه کرده و پاسخگو باشیم.

فرماندار ویژه مرند تاکید کرد: الگوهای عملی جامعه نیز باید رفتارهای مقبولی داشته باشند تا جوانان نیز این رفتارها را بعنوان الگویی برای خود به کار گیرند.

گرشاسبی جوانان را متولی آینده کشور دانست و افزود: ضروری است با توجه به نیازهای نسل جوان در زمینه های مختلف، امنیت روانی شان را تامین کنیم.

وی همچنین تاکید کرد: معرفی الگوهای موفق و جدید برای جوانان لازم بوده و باید با آسیب شناسی مشکلات جوانان، برای آنها تولید محتوا و رفتار و ذائقه سازی شود.

وی اضافه کرد: ما باید در این عرصه که عرصه علم و تکنولوژی و ابزار است، داشته های خود را با شرایط کنونی سازگار کرده و برای هدایت جوانان بکار گیریم.

 

  • منبع خبر : روابط عمومی فرمانداری معاونت استانداری و فرمانداری شهرستان ویژه مرند