داود گرشاسبی معاون استاندار آذربایجان شرقی با حضور در محل اجرای پروژه پیش تصفیه کشتارگاه مرند از روند پیشرفت پروژه بازدید کرد.

داود گرشاسبی معاون استاندار آذربایجان شرقی با حضور در محل اجرای پروژه پیش تصفیه کشتارگاه مرند از روند پیشرفت پروژه بازدید کرد.

  • منبع خبر : روابط عمومی فرمانداری معاونت استانداری و فرمانداری شهرستان ویژه مرند