معاون استاندار آذربایجان شرقی از کشتارگاه دام شهرستان بازدید و در جریان روند فعالیت و نحوه کشتار قرار گرفت.

در این بازدید معاون استاندار و فرماندار شهرستان ویژه مرند بر رعایت اصول بهداشتی و ساخت پیش تصفیه و زبالگاه و راه اندازی پیش سرد در اسرع وقت تاکید کرد.

فرماندار شهرستان ویژه مرند گفت: بیش از دو سال است که پیگیر ساخت پیش تصفیه هستیم ولی متاسفانه هنوز ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که در شان مردم و شهرستان نیست و متولیان امر و پیمانکار باید در اسرع وقت نسبت به تکمیل اقدام کنند.

وی تاکید کرد: رعایت کامل اصول بهداشتی در ذبح باید در اولویت قرار گیرد چرا که سلامت مردم از همه چیز مهم تر است.

  • منبع خبر : روابط عمومی فرمانداری معاونت استانداری و فرمانداری شهرستان ویژه مرند