به مناسبت هفته دولت ، داود گرشاسبی معاون استاندار و فرماندار شهرستان ویژه مرند، روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۳ساعت ۸ صبح در برنامه سحرلر از شبکه استانی سهند به تبیین برنامه ها و عملکرد شهرستان مرند خواهند پرداخت.

به مناسبت هفته دولت ، داود گرشاسبی معاون استاندار و فرماندار شهرستان ویژه مرند، روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۳ساعت ۸ صبح در برنامه سحرلر از شبکه استانی سهند به تبیین برنامه ها و عملکرد شهرستان مرند خواهند پرداخت.

  • منبع خبر : روابط عمومی فرمانداری معاونت استانداری و فرمانداری شهرستان ویژه مرند