به اطلاع می رساند ؛ متقاضیان محترم برای دریافت اخذ مجوز دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر icT روستایی می توانند جهت دریافت اطلاعات کامل به سایت اینترنتی  www.tabriz.ict.ir مراجعه و در خصوص مطالعه آیین نامه، شرایط و نحوه اقدام جهت دریافت اخذ مجوز اقدام نمایند و حتی الامکان از مراجعه […]

به اطلاع می رساند ؛ متقاضیان محترم برای دریافت اخذ مجوز دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر icT روستایی می توانند جهت دریافت اطلاعات کامل به سایت اینترنتی  www.tabriz.ict.ir مراجعه و در خصوص مطالعه آیین نامه، شرایط و نحوه اقدام جهت دریافت اخذ مجوز اقدام نمایند و حتی الامکان از مراجعه حضوری خودداری نمایند.

  • منبع خبر : روابط عمومی فرمانداری معاونت استانداری و فرمانداری شهرستان ویژه مرند