در سومین روز هفته دولت در شهر یامچی دبستان بنیاد برکت و ترانش پست فشار قوی مورد بهره برداری قرار گرفت.

دبستان  هفت بنیاد برکت در شهر یامچی در دو طبقه با اعتبار  هفده میلیارد ریال توسط بنیاد برکت هزینه شده که با حضور معاون استاندار آذربایجان شرقی مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفت .

از دیگر افتتاح ها در شهر یامچی بهره برداری از ششمین ترانس برق در شهر یامچی  با اعتبار پانزده میلیارد ریال که با بهره برداری از این ترانس ، تبدیل شبکه تک فاز به سه فاز و  مشکل افت ولتاژ برق برطرف شده است.

  • منبع خبر : روابط عمومی فرمانداری معاونت استانداری و فرمانداری شهرستان ویژه مرند