ثبت نام ۵۳ داوطلب در چهارمین روز ثبت نام ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستا چهارمین روز از ثبت نام ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستا با ثبت نام ۵۳ داوطلب در سه بخش ( مرکزی ، یامچی و کشکسرای ) به پایان رسید. آمار ثبت نام نهایی در بخش مرکزی تا به امروز :  […]

ثبت نام ۵۳ داوطلب در چهارمین روز ثبت نام ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستا

چهارمین روز از ثبت نام ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستا با ثبت نام ۵۳ داوطلب در سه بخش ( مرکزی ، یامچی و کشکسرای ) به پایان رسید.

آمار ثبت نام نهایی در بخش مرکزی تا به امروز :  ۹۰ داوطلب ( ۲۵ نفر در چهارمین روز )

آمار ثبت نام نهایی در بخش کشکسرای تا به امروز:  ۳۸  داوطلب ( ۱۳ نفر در چهارمین روز )

آمار ثبت نام نهایی در بخش یامچی  تا به امروز :  ۲۶ داوطلب (۱۵ ثبت نام در چهارمین روز )

 

  • منبع خبر : روابط عمومی معاونت استانداری و فرمانداری شهرستان ویژه مرند