اولین جلسه هیئت های بازرسی انتخابات کشور همزمان بصورت ویدئو کنفرانس برگزار و وظایف قانونی و عملکرد های هیاتهای بازرسی تشریح گردید.

در این جلسه هیئت بازرسی انتخابات ۱۴۰۰ شهرستان مرند نیز با حضور اعضای زیر شرکت نمودند.

۱-مسعود شکرانی ( معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار مرند)- رئیس هیات بازرسی

۲-علی کاظم زاده( رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای ) عضو و دبیر

۳-حامد رئیسی ( مدیر امور منابع آب مرند) – عضو

در پایان جلسه شکرانی رئیس هیئت بازرسی انتخابات شهرستان ضمن تاکید  و توجیه به زمینه سازی برای حضور و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات ۱۴۰۰ گفت: هیات بازرسی شهرستان برابر قوانین انتخابات ریاست جمهوری و شورا های اسلامی کشوری ضمن رصد فعالیتهای انتخاباتی برای بستر سازی و ایجاد زمینه انتخاباتی سالم و قانونی آماده دریافت شکایات و تخلفات احتمالی انتخاباتی جهت بررسی ، رسیدگی و انعکاس به مبادی ذی ربط می باشد.

شماره تماس هیات بازرسی انتخابات مستقر در فرمانداری : ۴۲۲۶۴۴۴۷

شماره تماس دبیر خانه هیئت بازرسی مستقر در فرمانداری : ۴۲۲۶۴۴۴۸

  • منبع خبر : روابط عمومی معاونت استانداری و فرمانداری شهرستان ویژه مرند