معاون استاندار و فرماندار شهرستان ویژه مرند از ثبت نام 122 نفر در شهر مرند خبر داد و افزود: طبق آخرین آمار تعداد 122 نفر داوطلب درانتخابات سال 1400 شورهای اسلامی شهر شهرستان مرند ثبت نام کرده اند .

رئیس هیات اجرایی شهرستان مرند بیان کرد: از بین ۱۲۲ نفر ثبت نام نهایی شده تعداد ۱۲ داوطلب در شهر بناب مرند ، ۱۵ داوطلب درشهر زنوز ، تعداد ۷۳ داوطلب در شهر مرند ،تعداد۱۱ داوطلب در شهر یامچی و تعداد ۱۱داوطلب درشهر کشکسرای ثبت نام خود را نهایی کرده اند.

نماینده عالی دولت در شهرستان ادامه داد: از این تعداد ۱۱ داوطلب زن هستند.

وی با اشاره به اینکه این دوره ثبت نام  به دلیل جلوگیری از شیوع بیماری کرونا از چهار مرحله انجام شد بیان داشت: تعداد ۲۶ نفر از طریق دفاترپیشخوان ، تعداد ۷ داوطلب از طریق دسکتاپ و ۱۰ نفر از طریق اپلیکیشن  و تعداد ۸۳ نفر از طریق سامانه جامع اقدام به ثبت نام کرده اند.

وی افزود: آمار تائید نهایی مدارک داوطلبینی که از طریق غیر حضوری ثبت نام کرده اند افزوده می شود و فعلا ثبت نام تعداد ۴ داوطلب هنوز قطعی نشده است.

داود گرشاسبی با تشکر از داوطلبین شرکت کننده در انتخابات ۱۴۰۰ تصریح کرد: داوطلبین با ثبت نام در انتخابات شور اهای اسلامی شهر و حضور موثر خود شور و شوق انتخابات را بالا بردند و امیدوارم با وحدت رویه و در فضایی توام با آرامش و امنیت انتخاباتی قانونمند و سالم را داشته باشیم.

وی بیان داشت: ثبت نام انتخابات شور اهای اسلامی روستاها از ۱۶ فروردین به مدت یک هفته با همین روال انجام خواهد شد.

معاون استاندار و فرماندار شهرستان ویژه مرند از ثبت نام ۱۲۲ نفر در شهر مرند خبر داد و افزود: طبق آخرین آمار تعداد ۱۲۲ نفر داوطلب درانتخابات سال ۱۴۰۰ شورهای اسلامی شهر شهرستان مرند ثبت نام کرده اند .

رئیس هیات اجرایی شهرستان مرند بیان کرد: از بین ۱۲۲ نفر ثبت نام نهایی شده تعداد ۱۲ داوطلب در شهر بناب مرند ، ۱۵ داوطلب درشهر زنوز ، تعداد ۷۳ داوطلب در شهر مرند ،تعداد۱۱ داوطلب در شهر یامچی و تعداد ۱۱داوطلب درشهر کشکسرای ثبت نام خود را نهایی کرده اند.

نماینده عالی دولت در شهرستان ادامه داد: از این تعداد ۱۱ داوطلب زن هستند.

وی با اشاره به اینکه این دوره ثبت نام  به دلیل جلوگیری از شیوع بیماری کرونا از چهار مرحله انجام شد بیان داشت: تعداد ۲۶ نفر از طریق دفاترپیشخوان ، تعداد ۷ داوطلب از طریق دسکتاپ و ۱۰ نفر از طریق اپلیکیشن  و تعداد ۸۳ نفر از طریق سامانه جامع اقدام به ثبت نام کرده اند.

وی افزود: آمار تائید نهایی مدارک داوطلبینی که از طریق غیر حضوری ثبت نام کرده اند افزوده می شود و فعلا ثبت نام تعداد ۴ داوطلب هنوز قطعی نشده است.

داود گرشاسبی با تشکر از داوطلبین شرکت کننده در انتخابات ۱۴۰۰ تصریح کرد: داوطلبین با ثبت نام در انتخابات شور اهای اسلامی شهر و حضور موثر خود شور و شوق انتخابات را بالا بردند و امیدوارم با وحدت رویه و در فضایی توام با آرامش و امنیت انتخاباتی قانونمند و سالم را داشته باشیم.

وی بیان داشت: ثبت نام انتخابات شور اهای اسلامی روستاها از ۱۶ فروردین به مدت یک هفته با همین روال انجام خواهد شد.

  • منبع خبر : روابط عمومی معاونت استانداری و فرمانداری شهرستان ویژه مرند