داود گرشاسبی در جلسه شورای حفاظت ازمنابع آب شهرستان مرند  که درمحل فرمانداری برگزار شد ضمن بیان اینکه آب یکی از زیر ساخت های مهم در توسعه اقتصادی و کشاورزی است بر مدیریت صحیح آن تاکید کرد.

معاون استاندار آذربایجان شرقی گفت: طبق بررسی های صورت گرفته متاسفانه  در حوزه کشاورزی مازاد برداشت آب داریم که عده ای از افراد بدون توجه به حق برداشت باعث افت سطح آبهای زیر زمینی می شوند.

وی درادامه سخنان خود با اشاره به اصلاح و تغییر الگوی کشت برای کاهش هدر رفتن آب درحوزه کشاورزی گفت: در شرایط کنونی باید با اصلاح و تغییر الگوی کشت و فرهنگ سازی برای این امر در مصرف بهینه آب صرفه جوی گردد.

معاون استاندار و فرماندار شهرستان ویژه مرند ادامه داد: به لحاظ کاهش نزولات جوی و برداشتهای بی رویه صورت گرفته از آبهای زیر زمینی پایداری منابع آبی از بین رفته و لزوم حفاظت از منابع آبی را بیشتر کرده است.

نماینده عالی دولت در شهرستان با اشاره به افت سطح آبهای زیر زمینی بیان داشت: با توجه به شرایط آبی شهرستان و افت آبهای زیر زمینی نیاز به فرهنگ سازی و تلاش برای مدیریت بهینه آب بیش از پیش مشاهده می شود.

وی ادامه داد: جهاد کشاورزی در زمینه تغییر الگوی کشت و هدایت کشاورزان برای آبیاری قطره ای و کاشت محصولات که نیاز به آب کمتری دارند برنامه ریزی کند.

 

  • منبع خبر : روابط عمومی معاونت استانداری و فرمانداری شهرستان ویژه مرند