اعزام تیپ ۳۲۱ متحرک هجومی شهید اشراف شهرستان مرند نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران به مناطق مرزی خدا آفرین با حضور امام جمعه محترم شهرستان ، معاون استاندار و فرماندار شهرستان ویژه مرند و جمعی دیگر از مسئولین شهرستان  

اعزام تیپ ۳۲۱ متحرک هجومی شهید اشراف شهرستان مرند نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران به مناطق مرزی خدا آفرین با حضور امام جمعه محترم شهرستان ، معاون استاندار و فرماندار شهرستان ویژه مرند و جمعی دیگر از مسئولین شهرستان