شعب اخذ رای در شهرستان مرند از 200شعبه به 210 شعبه افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی معاونت استانداری و فرمانداری شهرستان ویژه مرند ، داود گرشاسبی گفت : در راستای رعایت بیشتر پروتکل های بهداشتی و رفع نگرانی مردم و کمتر کردن زمان معطلی افزایش شعبات اخذ رای صورت گرفته است.

نماینده عالی دولت در شهرستان مرند بیان داشت: ۱شعبه اخذ رای در شهر یامچی ،۳شعبه اخذ رای در شهر کشکسرای و ۶ شعبه اخذ رای در شهر مرند بر تعداد شعبات قبلی افزوده شده است.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان مرندتصریح کرد: در انتخابات پیش رو بر مولفه سلامت بیشتر توجه شده و در این راستا ناظر بهداشتی مسولیت کنترل پروتکل های بهداشتی را بر عهده دارد.