با عنایت به فراهم سازی و زمینه تسهیل گری  در پرداخت زکات از طریق روشهای نوین الکترونیکی به تفکیک زکات فطره ( عام و سادات) و کفارات ( غیر عمد و عمد ) برای هموطنان گرامی و در جهت جلوگیری از شیوه بیماری کرونا به شرح زیر اعلام می گردد. زکات فطره سادات : با […]

با عنایت به فراهم سازی و زمینه تسهیل گری  در پرداخت زکات از طریق روشهای نوین الکترونیکی به تفکیک زکات فطره ( عام و سادات) و کفارات ( غیر عمد و عمد ) برای هموطنان گرامی و در جهت جلوگیری از شیوه بیماری کرونا به شرح زیر اعلام می گردد.

زکات فطره سادات :

با شماره گیری# ۱*۵*۸۸۷۷* و یا انتقال از طریق کارت مجازی: ۰۰۳۹-۵۰۰۶-۹۹۷۹-۶۰۳۷

زکات فطره عام:

با شماره گیری #۲*۵*۸۸۷۷* و یا انتقال از طریق کارت مجازی:۱۷۶۴-۵۰۰۵-۹۹۷۹-۶۰۳۷

زکات کفاره عمد:

با شماره گیری #۳*۵*۸۸۷۷* و یا انتقال از طریق کارت مجازی: ۶۵۷۱-۵۰۰۷-۹۹۷۹-۶۰۳۷

زکات کفاره غیر عمد:

با شماره گیری #۴*۵*۸۸۷۷* و یا انتقال از طریق کارت مجازی: ۸۳۰۵-۵۰۰۶-۹۹۷۹-۶۰۳۷

 

  • منبع خبر : روابط عمومی معاونت استانداری و فرمانداری شهرستان ویژه مرند